Speaches, Press Releases and Notices

13.10.2019   Předseda Sněmovny se zúčastní 141. summitu Meziparlamentní unie

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček se ve dnech 13. - 14. října 2019 zúčastní 141. summitu Meziparlamentní unie, který se koná v srbském Bělehradě. Zastoupí ČR ve všeobecné plenární debatě na téma Posílení mezinárodního práva skrze roli parlamentů a regionální spolupráci.
Na okraji summitu se uskuteční jednání předsedů parlamentů v tzv. Slavkovském formátu (ČR, Slovensko, Rakousko) s předsedkyní Národního shromáždění Srbské republiky.
Meziparlamentní unie je mezinárodní organizace založená v roce 1889, sdružuje představitele parlamentů suverénních států celého světa. V současné době má 138 členů a 5 asociovaných členů (Andský parlament, Středoamerický parlament, Evropský parlament, Latinskoamerický parlament a Parlamentní shromáždění Rady Evropy).

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)