Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 2822 tisků. (9. strana, celkem stran: 142)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 58/1 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucíchStanovisko vlády
 58/2 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 20 ze dne 24. října 2006 k návrhu poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého, Jana Látky, Václava Mencla a Ladislava Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucíchUsnesení výboru
 58/3 Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého, Jana Látky, Václava Mencla a Ladislava Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucíchPozměňovací a jiné návrhy
 59/0 Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona zastupitelstva kraje
 59/1 Stanovisko vlády k návrhu zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisůStanovisko vlády
 60/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikouMezinárodní smlouva
 60/1 Usnesení hospodářského výboru č. 46 ze dne 7. prosince 2006 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikouUsnesení výboru
 60/2 Usnesení zahraničního výboru č. 30 ze dne 17. ledna 2007 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikouUsnesení výboru
 61/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh zákona
 61/1 Stanovisko vlády k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisůStanovisko vlády
 62/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh zákona
 62/1 Stanovisko vlády k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisůStanovisko vlády
 62/2 Usnesení hospodářského výboru č. 65 ze dne 28. února 2007 k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisůUsnesení výboru
 62/3 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisůPozměňovací a jiné návrhy
 63/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 64/0 Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona o neziskových organizacích a o změně a doplnění některých zákonů Návrh zákona zastupitelstva kraje
 64/1 Stanovisko vlády k návrhu zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona o neziskových organizacích a o změně a doplnění některých zákonůStanovisko vlády
 65/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000Mezinárodní smlouva
 65/1 Usnesení zahraničního výboru č. 35 ze dne 18. ledna 2007 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000Usnesení výboru
 66/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy, při provádění dohody o partnerství AKT-ESMezinárodní smlouva

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>ISP (příhlásit)