Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 1095 tisků. (7. strana, celkem stran: 55)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 121/0 Národní programy podpory malého a středního podnikání na rok 2007Zpráva a jiné
 122/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 123/0 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2005Zpráva a jiné
 124/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyVládní návrh zákona
 125/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 126/0 Návrh poslanců Karla Šplíchala, Pavla Ploce a Petra Bratského na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách Poslanecký návrh zákona
 127/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 128/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 129/0 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2007Zpráva a jiné
 130/0 Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona zastupitelstva kraje
 131/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu (European Forest Institute - EFI) ze dne 28. srpna 2003Mezinárodní smlouva
 132/0 Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) Poslanecký návrh zákona
 133/0 Vládní návrh na vyslání polní nemocnice Role 2E Armády České republiky do sestavy Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF v AfghánistánuZpráva a jiné
 134/0 Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů Poslanecký návrh zákona
 135/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Dušanbe dne 7. listopadu 2006Mezinárodní smlouva
 136/0 Návrh poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Marcely Mertinové, Milana Bičíka, Soni Markové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 137/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli o přístupu k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli a souvisejících podmínkách a návrh na vyslovení souhlasu s přístupem k této ÚmluvěMezinárodní smlouva
 138/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v OttawěMezinárodní smlouva
 139/0 Návrh poslance Miloslava Kaly na vydání zákona, kterým se mění zákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů Poslanecký návrh zákona
 140/0 Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2007 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2006)Zpráva a jiné

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>ISP (příhlásit)