Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 1095 tisků. (6. strana, celkem stran: 55)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 101/0 Návrh zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., a zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., a zákona č. 203/2006 Sb. Návrh zákona zastupitelstva kraje
 102/0 Návrh poslanců Antonína Sedi, Anny Čurdové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb. Poslanecký návrh zákona
 103/0 Písemná interpelace poslance Václava Exnera na ministra zahraničních věcí Alexandra Vondru ve věci novelizace Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v EvropěPísemná interpelace
 104/0 Písemná interpelace poslance Václava Exnera na předsedu vlády ČR Mirka Topolánka ve věci stěhování Rádia Svobodná Evropa (RFE)Písemná interpelace
 105/0 Analýza předpokládaných dopadů nového zákoníku práce a vybrané problémyZpráva a jiné
 106/0 Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Evy Dundáčkové, Vladimíry Lesenské a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 107/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 108/0 Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2007 spolu s Vyjádřením vládyZpráva a jiné
 109/0 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 3. čtvrtletí 2006Zpráva a jiné
 110/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsaná ve Varšavě dne 21. června 2006Mezinárodní smlouva
 111/0 Návrh poslance Martina Římana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) Poslanecký návrh zákona
 112/0 Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden až červen 2006Zpráva a jiné
 113/0 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy a Tomáše Hasila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 114/0 Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 115/0 Návrh poslanců Václava Votavy, Václava Šlajse, Ivany Levé, Vlastimila Aubrechta a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 116/0 Písemná interpelace poslance Miroslava Opálky na ministra pro místní rozvoj Petra Gandaloviče ve věci nákladového nájemného v bytechPísemná interpelace
 117/0 Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2007Zpráva a jiné
 118/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 119/0 Vládní návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonůVládní návrh zákona
 120/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a zákon o obecné bezpečnosti výrobkůVládní návrh zákona

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>ISP (příhlásit)