Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 1095 tisků. (55. strana, celkem stran: 55)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 1081/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.Vládní návrh zákona
 1082/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný v Rabatu dne 19. března 2010Mezinárodní smlouva
 1083/0 Vládní návrh na vyslání jednotky radiační, chemické a biologické ochrany Armády České republiky k zajištění bezpečnosti zasedání ministrů zahraničních věcí států NATO v Tallinu, EstonskoZpráva a jiné
 1084/0 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2009 (ve srovnání s rokem 2008) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2009Zpráva a jiné
 1085/0 Písemná interpelace poslance Petra Bratského na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Tošovského ve věci obchodování s kovovým odpadem – kovovým šrotemPísemná interpelace
 1086/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 1087/0 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009Zpráva a jiné
 1088/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyVládní návrh zákona
 1089/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 1090/0 Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2011 a 2012, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012Vládní návrh zákona
 1091/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 1092/0 Písemná interpelace poslance Petra Bratského na ministra vnitra Martina Pecinu ve věci zneužívání rozhodčích doložek ve spotřebitelských a dalších smlouváchPísemná interpelace
 1093/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009Vládní návrh zákona
 1094/0 Návrh poslance Martina Bursíka na vydání zákona o nápravě škod z povrchové těžby uhlí Poslanecký návrh zákona
 1095/0 Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2009Zpráva a jiné

<< 51 52 53 54 55ISP (příhlásit)