Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 2822 tisků. (11. strana, celkem stran: 142)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 75/1 Usnesení výboru pro životní prostředí č. 23 ze dne 29. listopadu 2006 ke Zprávě o životním prostředí České republiky v roce 2005Usnesení výboru
 76/0 Písemná interpelace poslance Václava Exnera na ministra zahraničních věcí Cyrila Svobodu ve věci české účasti na schůzi Komise pro svobodnou KubuPísemná interpelace
 77/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku, přijatý dne 8. prosince 2005 v ŽenevěMezinárodní smlouva
 77/1 Usnesení zahraničního výboru č. 31 ze dne 17. ledna 2007 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku, přijatý dne 8. prosince 2005 v ŽenevěUsnesení výboru
 78/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Tbilisi dne 23. května 2006Mezinárodní smlouva
 78/1 Usnesení zahraničního výboru č. 29 ze dne 17. ledna 2007 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Tbilisi dne 23. května 2006Usnesení výboru
 78/2 Usnesení rozpočtového výboru č. 124 ze dne 17. ledna 2007 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Tbilisi dne 23. května 2006Usnesení výboru
 79/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, podepsaná v Haagu dne 23. března 2006Mezinárodní smlouva
 79/1 Usnesení zahraničního výboru č. 41 ze dne 18. ledna 2007 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, podepsaná v Haagu dne 23. března 2006Usnesení výboru
 80/0 Návrh poslanců Karla Kratochvíleho, Petra Zgarby, Josefa Řiháka, Ladislava Skopala, Josefa Šenfelda a Přemysla Rabase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 80/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Karla Kratochvíleho, Petra Zgarby, Josefa Řiháka, Ladislava Skopala, Josefa Šenfelda a Přemysla Rabase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisůStanovisko vlády
 81/0 Dotační programy zemědělství pro rok 2007, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh)Zpráva a jiné
 81/1 Usnesení zemědělského výboru č. 20 ze dne 6. prosince 2006 k Dotačním programům zemědělství pro rok 2007, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh)Usnesení výboru
 82/0 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 82/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisůStanovisko vlády
 82/2 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 70 ze dne 24. května 2007 k návrhu poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisůUsnesení výboru
 82/3 Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisůPozměňovací a jiné návrhy
 83/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 83/1 Usnesení výboru pro zdravotnictví č. 25 ze dne 21. února 2007 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisůUsnesení výboru
 83/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisůPozměňovací a jiné návrhy

<< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>ISP (příhlásit)