Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 2822 tisků. (10. strana, celkem stran: 142)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 66/1 Usnesení zahraničního výboru č. 36 ze dne 18. ledna 2007 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy, při provádění dohody o partnerství AKT-ESUsnesení výboru
 67/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ESMezinárodní smlouva
 67/1 Usnesení zahraničního výboru č. 37 ze dne 18. ledna 2007 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ESUsnesení výboru
 67/2 Usnesení zahraničního výboru č. 38 ze dne 18. ledna 2007 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ESUsnesení výboru
 67/3 Usnesení rozpočtového výboru č. 126 ze dne 17. ledna 2007 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ESUsnesení výboru
 68/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Druhý protokol k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, přijatý dne 26. března 1999 na diplomatické konferenci v HaaguMezinárodní smlouva
 68/1 Usnesení zahraničního výboru č. 39 ze dne 18. ledna 2007 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Druhý protokol k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, přijatý dne 26. března 1999 na diplomatické konferenci v HaaguUsnesení výboru
 69/0 Rozhodnutí vlády o vyslání kontingentu Armády České republiky k zajištění bezpečnosti summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v RizeZpráva a jiné
 69/1 Usnesení výboru pro obranu č. 14 ze dne 26. října 2006 k Rozhodnutí vlády o vyslání kontingentu Armády České republiky k zajištění bezpečnosti summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v RizeUsnesení výboru
 70/0 Návrh poslanců Karla Sehoře, Pavla Hojdy a Milana Šimonovského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 71/0 Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007Zpráva a jiné
 71/1 Usnesení zahraničního výboru č. 18 ze dne 3. listopadu 2006 k vládnímu návrhu působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007Usnesení výboru
 71/2 Usnesení výboru pro obranu č. 17 ze dne 28. listopadu 2006 k vládnímu návrhu působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007Usnesení výboru
 72/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou JugosláviiMezinárodní smlouva
 72/1 Usnesení zahraničního výboru č. 40 ze dne 18. ledna 2007 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou JugosláviiUsnesení výboru
 73/0 Písemná interpelace poslance Davida Ratha na ministra zdravotnictví Tomáše Julínka ve věci personální politiky nového ministra zdravotnictvíPísemná interpelace
 74/0 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2006Zpráva a jiné
 74/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 96 ze dne 15. listopadu 2006 ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2006Usnesení výboru
 74/2 Stanovisko NKÚ ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2006Stanovisko NKÚ
 75/0 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005Zpráva a jiné

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>ISP (příhlásit)