Tisky
Navržené změny 89/2012 Sb.

Zákon občanský zákoník

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 12/0 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 111/2018 Sb.
 49/0 Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.Vládní návrh zákonaSchváleno, 171/2018 Sb.
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 207/0 Novela z. o obchodních korporacích - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 212/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 270/0 Novela z. - občanský zákoník - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 377/0 N.z., kterým se mění někt.zák.souv. s potíráním lichv.půjček Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 380/0 Novela z. o spotřebitelském úvěru Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 401/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 411/0 Novela z. - občanský zákoníkVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 456/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)


ISP (příhlásit)