Tisky
Navržené změny 634/2004 Sb.

Zákon o správních poplatcích

Celkem nalezeno 22 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 49/0 Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.Vládní návrh zákonaSchváleno, 171/2018 Sb.
 51/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 193/2018 Sb.
 68/0 Novela z. o vývozu a dovozu zboží - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 90/2018 Sb.
 74/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EUVládní návrh zákona1. čtení
 74/1 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EUVládní návrh zákonaZamítnuto Senátem, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 92/0 Novela z. o střelných zbraních - EUVládní návrh zákona1. čtení
 93/0 Novela z. o dluhopisechVládní návrh zákonaSchváleno, 307/2018 Sb.
 168/0 Novela z. o ochranných známkách - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 286/2018 Sb.
 195/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EUVládní návrh zákonaPodepsáno prezidentem
 203/0 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EUVládní návrh zákonaVráceno Senátem, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 244/0 N.z. v souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 256/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.Vládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 301/0 Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy - EU - RJVládní návrh zákonaGaranční výbor, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 397/0 Novela z. o krmivech - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 398/0 Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 15. 5. 2019
 431/0 Novela z. o silniční dopravě - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 435/0 Novela z. - veterinární zákon - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 454/0 Novela z. o rostlinolékařské péči - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
Senát, 9. funkční období, 2012-2014
184ZO o změně daňových zákonů v souvislosti s NOZZakonné opatření Senátu 

1 2ISP (příhlásit)