Sněmovní tisky
Ing. Petr Rafaj - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 9 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 228/0 N. z. o sdružování v pol. stranách a pol. hnutích Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 534/0 N.z. o přev.majetku z vlast.ČR do vlastnictví krajů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 166/2004 Sb.
 542/0 Novela z. o sdruž. v politických stranách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 556/2004 Sb.
 550/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 96/2005 Sb.
 828/0 Novela z. ochrana před domácím násilím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 135/2006 Sb.
 898/0 Novela z. vztah mezi odbor. organiz. a zaměstnavateli - RJ Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 949/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 552/2005 Sb.
 1090/0 Novela z. o správě daní a poplatků Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1214/0 Novela z. o ochraně hospodářské soutěže Poslanecký návrh zákona Vráceno prezidentem


ISP (příhlásit)