Sněmovní tisky
Ondřej Profant - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 28 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 41/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 50/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacím Poslanecký návrh zákona Vráceno Senátem, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 129/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 131/0 Novela z. o ochraně osobních údajů - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Vráceno Senátem, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 212/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 222/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 229/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 11. 6. 2019
 230/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 11. 6. 2019
 291/0 Novela z. o obcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 293/0 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 295/0 Novela z. - exekuční řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 318/0 Novela z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických os. Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 319/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 331/0 Novela z. o návykových látkách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 365/0 Novela z. - daňový řád - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 387/0 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 405/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázek Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)

1 2ISP (příhlásit)