Sněmovní tisky
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 38/0 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi Poslanecký návrh zákona Schváleno, 125/2019 Sb.
 65/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 70/0 Novela z. - trestní řád Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním
 76/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury Poslanecký návrh zákona Schváleno, 169/2018 Sb.
 117/0 Návrh ústavního zákona o referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 118/0 N.z. o náhradním výživném Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 274/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 285/2018 Sb.
 349/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 39. schůze
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Garanční výbor, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 11. 12. 2019
 384/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 39. schůze
 399/0 Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 39. schůze
 466/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 11. 12. 2019
 547/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 39. schůze
 550/0 Novela z. o obecní policii Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 12. 12. 2019
 604/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Zapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení
 635/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Organizační výbor
 657/0 Novela z. - trestní řád - RJ Poslanecký návrh zákona Vláda
 663/0 Novela z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - RJ Poslanecký návrh zákona Vláda
 669/0 N.z. o nakládání se zbraněmi Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (příhlásit)