Sněmovní tisky
Ing. Martin Kolovratník - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 7 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 76/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury Poslanecký návrh zákona Schváleno, 169/2018 Sb.
 89/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona Schváleno, 309/2018 Sb.
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Vráceno Senátem, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 200/0 Novela z. o prodejní době - RJ Poslanecký návrh zákona Vráceno Senátem, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 446/0 N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol. Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 484/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (příhlásit)