Sněmovní tisky
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 21 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 17/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 18/0 Novela z. o léčivech - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 19/0 Novela z. o evidenci obyvatel Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 20/0 N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 21/0 N.z., kterým se ruší zákon o prodejní době Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 23/0 N.z., kterým se zrušuje zákon o elektronické evidenci tržeb - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 61/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 167/2018 Sb.
 77/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 189/0 N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919 Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 210/0 Novela z. o registru smluv Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 213/0 N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919 Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 237/0 Novela z. - soudní řád správní Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 245/0 Novela z. - soudní řád správní Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 279/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 284/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2019 Sb.
 331/0 Novela z. o návykových látkách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 375/0 Novela z. - správní řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 425/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)

1 2ISP (příhlásit)