Tisky
Navržené změny 27/1982 Sb.

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí č. 136/1969 Sb.

K zadaným podmínkám nebyl nalezen žádný tisk.ISP (příhlásit)