Tisky
Navržené změny 210/2002 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

K zadaným podmínkám nebyl nalezen žádný tisk.ISP (příhlásit)