Tisky
Navržené změny 66/1973 Sb.

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku

K zadaným podmínkám nebyl nalezen žádný tisk.ISP (příhlásit)