Tisky
Navržené změny 2/1969 Sb.

Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

Celkem nalezeno 62 tisků. (1. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 51/0 Vl. n. z. o volbách do Evropského parlamentu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 62/2003 Sb.
 59/0 Vl. n. z. opatření v soustavě ústředních orgánů státní správ - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 517/2002 Sb.
 62/0 Vládní návrh zákona o zoo - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 162/2003 Sb.
 202/0 Vládní návrh zákona v souvislosti se správním řádem - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 501/2004 Sb.
 241/0 N. z. o podpoře malého a středního podnikání Poslanecký návrh zákona Schváleno, 1/2004 Sb.
 242/0 V. n. z. o uznávání odborné kvalifikace - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 18/2004 Sb.
 309/0 Novela z. o pojišťovnictví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 39/2004 Sb.
 428/0 V.n.z. o archivnictví a spisové služběVládní návrh zákonaSchváleno, 499/2004 Sb.
 481/0 V.n.z. o přezk.hosp.územn.sam.celků - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 421/2004 Sb.
 510/0 Novela z. o návykových látkách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 362/2004 Sb.
 662/0 N.z. o Vojenském zpravodajství - související Poslanecký návrh zákona Schváleno, 290/2005 Sb.
 669/0 Novela z. o Vojenském obran. zpravodajstvíVládní návrh zákonaVzat zpět v 2. čtení
 684/0 V.n.z. o zrušení civilní službyVládní návrh zákonaSchváleno, 587/2004 Sb.
 689/0 Novela z. o poštovních službách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 95/2005 Sb.
 768/0 V.n.z o elektronických komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 127/2005 Sb.
 881/0 Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 413/2005 Sb.
 915/0 Vl. n. z. o provádění celostátního referendaVládní návrh zákona 
 945/0 Novela z. o volbách do Parlamentu České republiky Senátní návrh zákona Neschváleno
 997/0 Vl.n.z. o změně v souvis. se sjednoc. dozoru nad fin. trhem - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 57/2006 Sb.
 999/0 Vl.n.z. související s přijetím stavebního zákonaVládní návrh zákonaSchváleno, 186/2006 Sb.

1 2 3 4ISP (příhlásit)