Tisky
Navržené změny 142/1996 Sb.

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

K zadaným podmínkám nebyl nalezen žádný tisk.ISP (příhlásit)