Tisky
Navržené změny 104/1995 Sb.

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K zadaným podmínkám nebyl nalezen žádný tisk.ISP (příhlásit)