Tisky
Navržené změny 383/2005 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

K zadaným podmínkám nebyl nalezen žádný tisk.ISP (příhlásit)