Tisky
Navržené změny 522/2002 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 124/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor

K zadaným podmínkám nebyl nalezen žádný tisk.ISP (příhlásit)