Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 36 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 280/0 Návrh zákona, rušící z. o trvalém usídlení kočujících osob Poslanecký návrh zákona Schváleno, 57/1998 Sb.
 359/0 Návrh zákona o registrovaném partnerství... Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 289/0 P.Nečase ve věci diskriminace při výkonu povoláníPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 311/0 Zpráva o postupu st. orgánů při postihu rasových testných čiZpráva a jinéSchválena
 325/0 Novela trestního zákona (nepromlčitelnost zločinu komunismu) Poslanecký návrh zákona Schváleno, 327/1999 Sb.
 401/0 Novela trestního zákona Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 461/0 Návrh na prohlášení ČR podle čl. 14 Mezinárodní úmluvyMezinárodní smlouvaSchválena
 556/0 Úmluva č. 89 o noční práci žen zaměstnaných v průmysluMezinárodní smlouvaSenát
 599/0 Novela trestního zákona - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 405/2000 Sb.
 638/0 Protokol OSN o odstranění všech forem diskriminace ženMezinárodní smlouvaSchválena, 57/2001 Sb. m. s.
 687/0 Zpráva o extremismu na území ČR v roce 1999Zpráva a jinéVzato na vědomí
 778/0 Vl. n. z. o právech příslušníků národnostních menšinVládní návrh zákonaSchváleno, 273/2001 Sb.
 1114/0 Zpráva o probl. extremismu na území ČR v roce 2000Zpráva a jinéVzato na vědomí
 1248/0 Mezin. úml. o odstranění všech forem rasové diskr.Mezinárodní smlouvaSchválena
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 36/0 Zpráva o problematice extremismu v ČR za rok 2001Zpráva a jinéVzato na vědomí
 650/0 N. z. o registrovaném partnerství Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 866/0 Vl.n.z. o ochraně před diskriminací - EUVládní návrh zákonaNepřijato
 867/0 Novela z. - antidiskriminační zákon - související - EUVládní návrh zákonaProjednávání přerušeno
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 253/0 Vl.n.z. o rovném zacházení a ochraně před diskriminací - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 198/2009 Sb.
 336/0 Úmluva MOP č. 45 o zaměstnávání žen v podzemí a dolechMezinárodní smlouvaSchválena

1 2ISP (příhlásit)