Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 633/0 Interpelace J. Zahradila ve věci nár.programů PharePísemná interpelaceInterpelující nebyl přítomen
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 136/0 Roční finanční dohoda mezi ČR a KESMezinárodní smlouvaSchválena, 52/2005 Sb. m. s.
 296/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 479/2003 Sb.
 556/0 Novela z. o rozpočtových pravidlechVládní návrh zákonaSchváleno, 482/2004 Sb.
 711/0 Interpelace E.Dundáčkové na J.Palase ve věci čerpání ze struktur. fondů EUPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 724/0 Interpelace E. Dundáčkové na B. Sobotku ve věci čerpání ze strukt. fondů EU ve prospěch soukr. zem.Písemná interpelaceProjednána bez usnesení
 738/0 Interpelace V.Filipa na P.Němce ve věci prověření využ. dotace ze Sml. č. CZ0014/03/01/0046Písemná interpelaceInterpelující nebyl přítomen
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 55/0 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 66/2007 Sb.
 399/0 Vl.n.z. o přijetí úvěrů ČR od EIB na financov. národ. podílů - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 134/2008 Sb.
 1047/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 139/2010 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 162/0 Písemná interpelace J. Šulce na M. Kalouska ve věci zrušení podílu státního rozpočtuPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 309/0 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 298/2015 Sb.
 406/0 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 317/2015 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 185/0 Písemná interpelace V. Munzara na K. Dostálovou ve věci aktuál. čerpání evrop. fondů v ČR v období 2014-2020Písemná interpelaceProjednána bez usnesení
 367/0 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje - RJVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)


ISP (příhlásit)