Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 1296 tisků. (1. strana, celkem stran: 65)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 1/0 Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 184 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 192 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství přijaté na 89. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2001Mezinárodní smlouva
 2/0 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2001Zpráva a jiné
 3/0 Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže k 31. květnu 2002Zpráva a jiné
 4/0 Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2001Zpráva a jiné
 5/0 Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002Zpráva a jiné
 6/0 Výroční zpráva a Účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2001Zpráva a jiné
 7/0 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2001Zpráva a jiné
 8/0 Návrh poslanců Josefa Janečka a Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 9/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh zákona
 10/0 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období leden - březen 2002Zpráva a jiné
 11/0 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001Zpráva a jiné
 12/0 Návrh poslanců Oldřicha Vojíře, Miroslava Ouzkého, Josefa Bíži, Miroslava Pátka, Miloše Patery a Lubomíra Suka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 13/0 Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2001Zpráva a jiné
 14/0 Informace o zvýhodněném financování za rok 2001Zpráva a jiné
 15/0 Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - prosinec 2001)Zpráva a jiné
 16/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří - Mostowice, podepsaná dne 20. března 2002 ve VaršavěMezinárodní smlouva
 17/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahůMezinárodní smlouva
 18/0 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001Zpráva a jiné
 19/0 Návrh poslanců Jana Grůzy, Ladislava Skopala, Veroniky Nedvědové, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 20/0 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona

1 2 3 4 5 >>ISP (příhlásit)