Usnesení PS č. 923

k vládnímu návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh /sněmovní tisk 565/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (20. října 2015)
ISP (příhlásit)