Usnesení PS č. 690

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 309/ - prvé čtení (7. dubna 2015)




ISP (příhlásit)