Usnesení PS č. 1309

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 608/5/ - vrácenému Senátem (6. září 2016)
ISP (příhlásit)