Usnesení PS č. 1149

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 608/ - prvé čtení (23. března 2016)
ISP (příhlásit)