Organizační výbor
Usnesení č. 380 (30. května 2013)

Související sněmovní tisky

984 N.z. o Rozhodčím soudu pro sport

984 N.z. o Rozhodčím soudu pro sport

984 N.z. o Rozhodčím soudu pro sport

992 Novela z. o obcích

992 Novela z. o obcích

992 Novela z. o obcích

1006 Novela z. o hospodaření energií

1006 Novela z. o hospodaření energií

1006 Novela z. o hospodaření energií

1007 Novela z. - občanský zákoník

1007 Novela z. - občanský zákoník

1007 Novela z. - občanský zákoník

1008 Novela z. - energetický zákon

1008 Novela z. - energetický zákon

1008 Novela z. - energetický zákon

1012 Novela z. - veterinární zákon

1012 Novela z. - veterinární zákon

1012 Novela z. - veterinární zákon

1016 N.z. o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům

1016 N.z. o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům

1016 N.z. o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům

1024 Novela z. o válečných veteránech

1024 Novela z. o válečných veteránech

1024 Novela z. o válečných veteránech

1032 Novela z. o platebním styku

1032 Novela z. o platebním styku

1032 Novela z. o platebním styku

1033 Informace o podpořeném financování za rok 2012

1033 Informace o podpořeném financování za rok 2012

1033 Informace o podpořeném financování za rok 2012

1034 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2012

1034 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2012

1034 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2012

1036 Novela z. o vnitrozemské plavbě

1036 Novela z. o vnitrozemské plavbě

1036 Novela z. o vnitrozemské plavbě

1037 Novela z. o České obchodní inspekci

1037 Novela z. o České obchodní inspekci

1037 Novela z. o České obchodní inspekci

1038 Novela z. o střelných zbraních

1038 Novela z. o střelných zbraních

1038 Novela z. o střelných zbraních

1039 Novela z. o technických požadavcích na výrobky

1039 Novela z. o technických požadavcích na výrobky

1039 Novela z. o technických požadavcích na výrobky

1040 Novela z. o obecné bezpečnosti výrobků

1040 Novela z. o obecné bezpečnosti výrobků

1040 Novela z. o obecné bezpečnosti výrobků

1041 Vl.n.z. o změně zákonů v působnosti SÚJB

1041 Vl.n.z. o změně zákonů v působnosti SÚJB

1041 Vl.n.z. o změně zákonů v působnosti SÚJB

1042 Novela z. o někter.podmínkách podnikání v oblasti cest.ruchu

1042 Novela z. o někter.podmínkách podnikání v oblasti cest.ruchu

1042 Novela z. o někter.podmínkách podnikání v oblasti cest.ruchu

1043 Novela z.o podpoře výzkumu, experiment. vývoje a inovací

1043 Novela z.o podpoře výzkumu, experiment. vývoje a inovací

1043 Novela z.o podpoře výzkumu, experiment. vývoje a inovací

1044 Novela z. o auditorech

1044 Novela z. o auditorech

1044 Novela z. o auditorech

1045 Novela z. o finanční kontrole

1045 Novela z. o finanční kontrole

1045 Novela z. o finanční kontrole

1046 Vl.n.z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

1046 Vl.n.z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

1046 Vl.n.z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

1047 Novela z. o lidských tkáních a buňkách

1047 Novela z. o lidských tkáních a buňkách

1047 Novela z. o lidských tkáních a buňkách

1048 Doh. mezi ČR a Čín. lid. repub. Hongkong o předávání osob

1048 Doh. mezi ČR a Čín. lid. repub. Hongkong o předávání osob

1048 Doh. mezi ČR a Čín. lid. repub. Hongkong o předávání osob

1049 Doh. mezi ČR a Čín. lid. rep. o vzáj. pomoci v trest. věcech

1049 Doh. mezi ČR a Čín. lid. rep. o vzáj. pomoci v trest. věcech

1049 Doh. mezi ČR a Čín. lid. rep. o vzáj. pomoci v trest. věcech

1050 Doh. mezi ČR a Čín. lid. rep. o předávání odsouzených osob

1050 Doh. mezi ČR a Čín. lid. rep. o předávání odsouzených osob

1050 Doh. mezi ČR a Čín. lid. rep. o předávání odsouzených osob

1051 Novela z. o vojácích z povolání

1051 Novela z. o vojácích z povolání

1051 Novela z. o vojácích z povolání

1053 Prot. o předcházení, potlač. a trestání obchodování s lidmi

1053 Prot. o předcházení, potlač. a trestání obchodování s lidmi

1053 Prot. o předcházení, potlač. a trestání obchodování s lidmi

1054 Vl.n.z. o státním zastupitelství

1054 Vl.n.z. o státním zastupitelství

1054 Vl.n.z. o státním zastupitelství

1055 Vl.n.z. o státním zastupitelství - související

1055 Vl.n.z. o státním zastupitelství - související

1055 Vl.n.z. o státním zastupitelství - související

1056 Vl.n.z. o sloučení některých stát. příspěvkových organizací

1056 Vl.n.z. o sloučení některých stát. příspěvkových organizací

1056 Vl.n.z. o sloučení některých stát. příspěvkových organizací

1057 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

1057 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

1057 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

1058 Novela z. o sociálních službách

1058 Novela z. o sociálních službách

1058 Novela z. o sociálních službách

1059 Vl.n.z.o změně zák.v působ.MPSV v souv.s přij. kontrol. řádu

1059 Vl.n.z.o změně zák.v působ.MPSV v souv.s přij. kontrol. řádu

1059 Vl.n.z.o změně zák.v působ.MPSV v souv.s přij. kontrol. řádu

1060 Novela z. o hornické činnosti

1060 Novela z. o hornické činnosti

1060 Novela z. o hornické činnosti

1061 Vl.n.z.o změně zák.v působ. MV v souv. s přij. kontrol. řádu

1061 Vl.n.z.o změně zák.v působ. MV v souv. s přij. kontrol. řádu

1061 Vl.n.z.o změně zák.v působ. MV v souv. s přij. kontrol. řádu

1062 Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech

1062 Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech

1062 Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech

1063 Novela z. o zemědělství

1063 Novela z. o zemědělství

1063 Novela z. o zemědělství
ISP (příhlásit)