Usnesení PS č. 136

k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005 /sněmovní tisk 28/ (1. prosince 2006)
ISP (příhlásit)