Organizační výbor
Usnesení č. 61 (11. ledna 2007)

Související sněmovní tisky

95 Novela z. o státních svátcích

96 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon)

98 Novela z. o ochraně utajovaných informací

99 Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích

100 Novela zákona o dani z přidané hodnoty

101 Novela zákona o státní památkové péči

102 Novela z. o válečných veteránech

106 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

109 Inf. o přelet. a průjezdech ozbroj. sil ve 3. čtvrtletí 2006

111 Novela z. o pohonných hmotách

112 Inf. o nasazení sil AČR za období leden - červen 2006

117 Rozh. vl. o přeletech ozbrojených sil přes území ČR - 2007

118 Novela z. o ochraně hospodářské soutěže

119 Vl.n.z. o integrovaném registru znečišťování život.prostředí

120 Novela z. o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

121 Programy podpory malého a středního podnikání na rok 2007

122 Novela z. o investičních pobídkách

123 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR za rok 2005

124 Novela z. o správě daní a poplatků

125 Novela z. o opatřeních týkajících se dovozu a vývozu zboží

127 Novela trestního zákona

128 Novela zákona o trestním řízení soudním

129 Inf. o vojenských cvičeních AČR plánovaných v roce 2007
ISP (příhlásit)