Organizační výbor
Usnesení č. 379 (16. dubna 2009)

Související sněmovní tisky

775 Návrh z. o přech. věcí z majetku ČR do vlast. Pardub. kraje

794 Vl. n. z. o Generální inspekci bezpečnostních sborů

796 N. ústav. z. o zkrácení pátého volebního období Posl. sněm.

797 Doh. mezi ČR a Dán.kr. o změně a ukončení Doh. o ochr. inv.

799 Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti

800 Vl. n. z. o České národní bance

801 Novela z. o dani z přidané hodnoty

804 Novela z. o exekutorech a exekuční činnosti

805 Novela občanského zákoníku

806 Novela z. o ochraně veřejného zdraví
ISP (příhlásit)