Organizační výbor
Usnesení č. 263 (22. května 2008)

Související sněmovní tisky

490 N.ústav.z. o referendu o umístění prvků protiraketové obrany

496 Návrh z. o nutnosti dodržování závazných norem mezinár.práva

497 Návrh z. o způsobu uznávání nově vzniklých států Českou rep.

508 Vl.n.z. o dluh. prog. na úhradu jistin splatných 2009 a 2010

509 Prot.o změně Doh.mezi vl.ČR a Vietnam.rep.o ochraně investic

511 Novela z. o obchodování s ohroženými druhy

512 Prot.o přistoupení Lichtenštej.kníž. k Doh. schengen. acquis

513 Dohoda o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci

514 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2007

515 Novela z. o povinném značení lihu

516 Novela z. o státní sociální podpoře

517 Vládní návrh zákona o auditorech

518 Novela z. na ochranu zvířat proti týrání

519 Novela zákona o obcích (obecní zřízení)

520 Novela z. o ochraně ovzduší

521 Novela z. o službě státních zaměstnanců
ISP (příhlásit)