Organizační výbor
Usnesení č. 183 (15. listopadu 2007)

Související sněmovní tisky

329 Novela z. o státních svátcích

330 Novela zákona o vyvlastnění

332 Novela z. Ústava České republiky

334 Novela zákoníku práce

348 Novela koncesního zákona

349 Novela z. o veřejných zakázkách

350 Novela z. o ochraně práv k odrůdám rostlin

351 Novela zákona o zemědělství a SZIF

352 Dotační programy zemědělství pro rok 2008

353 Návrh rozpočtu SZIF na rok 2008

354 Novela zákona - živnostenský zákon

355 Novela z. o spotřebních daních

356 Dohoda mezi ČR a Královstvím Bahrajn o ochraně investic

357 Smlouva mezi ČR a Portugal. rep. o ochraně utaj. informací

358 Vl.n. z. o nabídkách převzetí

359 Vl.n.z. o přeměnách obchodních společností a družstev

360 Novela z. o přeměnách obchodních společností - související

361 Novela z. o uznávání odborné kvalifikace
ISP (příhlásit)