Usnesení PS č. 742

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků, přijatá rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů č. 52/164 z 15. prosince 1997 /sněmovní tisk 463/ - prvé čtení (25. ledna 2000)




ISP (příhlásit)