Usnesení PS č. 1591

k vládnímu návrhu zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a některém jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon) /sněmovní tisk 881/ - prvé čtení (22. května 2001)




ISP (příhlásit)