Sněmovní tisk 71/0
Dohoda o přístupu Bulharské rep. ke Středoevropské dohodě
ISP (příhlásit)