Sněmovní tisk 1047/0, část č. 1/4
Vl.n.z o změně zák. v oblasti průmyslového vlastnictví - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t104700.pdf (Dokument PDF, 352 KB)t104700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1047a0.pdf (Dokument PDF, 252 KB)t1047a0.doc

Rozesláno poslancům

3. března 2017 v 13:07
ISP (příhlásit)