Sněmovní tisk 1026/0, část č. 1/8
Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t102600.pdf (Dokument PDF, 950 KB)t102600.docx
t1026a0.pdf (Dokument PDF, 839 KB)t1026a0.doc
Návrhy vyhlášek  
t1026b0.pdf (Dokument PDF, 269 KB)t1026b0.docx (Dokument DOCX, 45 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t1026c0.pdf (Dokument PDF, 287 KB)t1026c0.doc

Rozesláno poslancům

6. února 2017 v 16:08

Související sněmovní tisky

1027 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
ISP (příhlásit)