Sněmovní tisk 76/0
Interpelace V.Exnera na C.Svobodu ve věci účasti na sch. Komise pro svob.Kubu
ISP (příhlásit)