Sněmovní tisk 730/0
Šestý dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unie
ISP (příhlásit)