Sněmovní tisk 657/0
Interpelace K.Kühnla ve věci působnosti poradců př.vl.
ISP (příhlásit)