Sněmovní tisk 6/0
Zpráva o činnosti Pozemkového fondu za rok 1997
ISP (příhlásit)