Usnesení PS č. 95

k návrhu poslance A. Gjuriče na usnesení Poslanecké sněmovny týkající se zákona o sociální pomoci Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby v nejkratším možném termínu předložila Poslanecké sněmovně zásady zákona o sociální pomoci. (22. dubna 1993)
ISP (příhlásit)