Usnesení PS č. 88

k vládní koncepci v oblasti mezinárodní politiky České republiky Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o vládní koncepci mezinárodní politiky České republiky, přednesenou ministrem zahraničních věcí. (21. dubna 1993)
ISP (příhlásit)