Rozpočtový výbor
Pozvánka na schůzi č. 23

Související sněmovní tisky

348 Novela z. o rozpočtových pravidlech

406 N. z. o poskyt. jednoráz. peněž. částky přísl. čs.zahr.armád

423 Roční fin. doh. mezi ČR a Komisí Evr.společenství

429 Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech

474 Novela z. devizový zákon

480 V.n.z. o přezkoumávání hospodaření územn.samosp. celků

481 V.n.z. o přezk.hosp.územn.sam.celků - související

496 V. n. z. o dani z přidané hodnoty

497 Novela z. o dani z přidané hodnoty - související

504 Novela z. celní zákon

505 V.n.z o Celní správě ČR

506 Novela z. o Celní správě ČR - související

509 V.n.z. o mezinárodní pomoci při vymáhání finančn. pohledávek

517 Novela z. o daňovém poradenství

518 Novela z. o auditorech

522 V.n.z. o podnikání na kapitálovém trhu

523 V.n.z. o kolektivním investování

524 V.n.z. o dluhopisech

525 Nov. z. o podn. na kap. trhu, kol. invest., o dluhopisech
ISP (příhlásit)