Sněmovní tisk 808
N. z. o ochraně před ilegální migrací

Stav projednávání ke dni: 21. listopadu 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Lank, Marek Černoch, David Kádner, Jana Hnyková, Olga Havlová, Jiří Štětina, Augustin Karel Andrle Sylor, Karel Fiedler) předložila sněmovně návrh zákona 10. 5. 2016.
Zástupce navrhovatele: Lank M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 808/0 dne 10. 5. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 5. 2016. Vláda zaslala stanovisko 31. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 5. 2016 jako tisk 808/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, hranice, kontrola migrací, migrační politika, nelegální migrace, pomoc uprchlíkům

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)