Předpis 9/1994 Sb.

Citace9/1994 Sb.
NázevVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky č.340/1992 Sb.
Částka2 (20. 1. 1994)
Účinnostod 1. 3. 1994

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
51/1989novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů 


ISP (příhlásit)