Předpis 89/2001 Sb.

Citace89/2001 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
Částka35 (28. 2. 2001)
Účinnostod 28. 2. 2001, zrušeno dnem 1. 1. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
45/1966rušíVyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
13/1977rušíVyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
408/1990rušíVyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření 
Derogace pasivní
432/2003rušíVyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 


ISP (příhlásit)